ثبت نکاح

سلام در صورتی که ازدواجمون رو ثبت دفتری نکنیم یا یک ماه دیر شده باشد ایا مجازاتی خواهد داشت؟

11 اردیبهشت 1399 72

با سلام چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی