سرقت

سلام چند روز پیش اقایی با لباس پلیس و موتور ماشین بنده را متوقف کرد و بد تهدید همه ی پول و وسایل من رو گرفت من هم مقاوتی نکردم که بلایی سرخودم نیاد اما بلافاصله شکایت کردم خواستم بدونم در صورت دستگیری چه مجازاتی خواهد داشت ؟

11 اردیبهشت 1399 47

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی باید گفت که طبق ماده ی 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. همچنین طبق ماده ی 556 همین قانون هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. ‌و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی