حق الاجرا

آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

11 اردیبهشت 1399 61

سلام
کاربر محترم هرگونه توافق قبل از مهلت ده روز اجرا احکام حقوقی و یا پس از ده روز مادامی که پرونده به اجرای احکام ارسال نشده باشد حق اجرا به آن تعلق نمی گیرد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی