وراث متوفی

خواهرم فوت کرده است وفقط مادرم درقید حیات است، ضمنا خواهرفوت شده‌ام دارای همسر ویک فرزند پسر میباشد. لطفا پاسخ دهید که ارثیه او چگونه تقسیم میشود.

11 اردیبهشت 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی