توقیف اموال

سلام روزتون بخیر جناب میخواستم بدونم آیا همسر من میتونه 3 دانگ از خانه های را که بنامم زده که در رهن بانک می باشد را توقیف کند؟

11 اردیبهشت 1399 69

با سلام
سوال کمی ناقص مطرح شده و جنسیت شما مشخص نیست و علت توقیف هم ذکر نشده اما بر اساس عمومات قانون مدنی امکان توقیف ۳ دانگ وجود ندارد و جرو مستثنیات دین محسوب میشود و اگر توقیف شد میتوانید اعتراض کنید البته به شرطی که فقط همین ۳ دانگ را داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی