وکالتنامه

سلام بنده ماشینی راخریداری کردم وکالتنامه محضری گرفتم زمان تعویض پلاک مواجه باتعطیلی مراکزبابت کورناشدوتاریخ وکالتنامه پایان یافت قابل به ذکراست که فروشنده هم به دلیل کورنا فوت کرده حال اداره تعویض پلاک میگه بابت تعویض پلاک وکالتنامه جدیدبیارید تکلیف بنده چیست؟

11 اردیبهشت 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی