;
دیه لگن و پا

سلام وقت بخیربنده یک جنگل بانم و در راه تعقیب شکارچیان از ناحیه ی لگن و پا دچار مشکل شدم یا با توجه به قانون جنگل بانی دیه به بنده تعلق میگیرد؟

11 اردیبهشت 1399 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی