قانون اجرای احکام مدنی

با سلام من از شخصی در سال ۸۰ مبلغ ۳۹ میلیون تومان طلبکار بودم ایشان در سال ۸۴ تقاضای اعسار کردند که مورد قبول دادگاه واقع شد در سال ۹۴ چون اموال از ایشان بدست آمد اجرای احکام اعلام از تاریخی که صاحب اموال شده دیگر معسر نیست و از آن تاریخ تا تاریخ پرداخت باید بدهی وخسارات تاخیر تادیه بدهد که شد مبلغ ۲۰۰میلیون تومان و اموال ایشان هم به ازای این مبلغ توقیف شد محکوم علیه و همسرش در اجرای احکام حاضر و همسر ایشان ملک خود را بابت بدهی شوهرش به اجرا معرفی و بعد از آن محکوم علیه تقاضای توقیف آن و همچنین تقاضای رفع توقیف املاک خود را نمود که مورد قبول واقع شد و در ضمن بعد از چند مدت محکوم علیه اعلام که همچنان معسر هست و بدهی ایشان این مبلغ نمی شود پس اینجانب شکایت کیفری مطرح و در دادگاه بدوی و تجدید نظر اثبات شد که اصلا و ابدا ایشان معسر نبوده و بدروغ خود را معسر قلمداد نموده هست و دادگاه خسارت تاخیر تادیه را از سال ۸۰ اعلام که شد مبلغ ۷۰۰ میلیون و در سال ۹۸ محکوم علیه فوت و همسر ایشان یک وکیل گرفته و به قاضی اجرای احکام اعلام کرده که ملک همسر متوفی فقط بابت مبلغ اقساط معوقه به اجرا معرفی شده و نه بیشتر ولی من به قاضی اجرای احکام گفتم اولا در قانون اجرای احکام و قانون محکومیت مالی معرفی مال بصورت مشروط به اجرا وجود ندارد و ثانیا طبق همین قوانین باید محکوم به از مال معرفی شده بدست آید ثالثا قبول یا رد ماترک متوفی توسط همسر ایشان طبق قانون هیچ منعی در مورد استیفا محکوم به از مال معرفی شده همسر ایشان ندارد لطفا مرا راهنمایی کنید

12 اردیبهشت 1399 66

سلام
کاربر صرف معرفی مال برای آستینای محکوم به کافیست و چنانچه به علت مرور زمان و رسیدگی به دعاوی دیگر خسارت تاخیر افزایش یافته تاثیری در ادعای اینکه ملک برای مبلغ معینی معرفی شده نخواهد داشت به هر حال تصمیم نهایی با قاضی اجراست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی