دعوای خانوادگی

باسلام درپی مشاجره بین من و همسرم ایشان منزل را ترک کرده لطفا راهنمایی قانونی بفرمایید

12 اردیبهشت 1399 75

با سلام
سوال واضح نیست و هدف شما مشخص نیست ، شما می توانید ابتدا یه اظهار نامه ارسال کنید که بدون هیچ دلیلی منزل مشترک را ترک کرده اید ، می توانید دادخواست تمکین مطرح کنید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی