رهن بانک

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟

12 اردیبهشت 1399 113

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی