چک ضمانت

چکی به مبلغ ٣٠ میلیون تومان بابت ضمانت و حسن انجام کار قبل از استخدام به شرکت داده ام. حالا شرکت تهدید به اجرا گذاشتن چک بعد از اخراج من نموده. چطور می‌توانم چک را دریافت کنم؟

12 اردیبهشت 1399 106

بلسلام.
ابتدا باید اظهارنامه ای به کارفرما ارسال نمایید درصورتیکه چک را پس نداد میتوانید دادخواست استرداد لاشه چک بدهید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی