;
چک ضمانت

چکی به مبلغ ٣٠ میلیون تومان بابت ضمانت و حسن انجام کار قبل از استخدام به شرکت داده ام. حالا شرکت تهدید به اجرا گذاشتن چک بعد از اخراج من نموده. چطور می‌توانم چک را دریافت کنم؟

12 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی