سازش در دعوا

آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

13 اردیبهشت 1399 66

با سلام
چنانچه سازش قبل از انقضای مهلت 10 روزه باشد ، هیچ حق اجرایی گرفته نمیشود اما اگر بعد از انقضای 10 روزه باشد و طرفین به توافق برسند ، نصف حق الجرا گرفته می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی