ضرب و جرح

چنان چه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه ی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

13 اردیبهشت 1399 64

با سلام
در این زمینه نظریه مشورتی وجود دارد که قتل را با توجه به شرایط آن ، از جمله قصد قتل و عمل نوعا کشنده مشمول بند ب ماده 290 میداند بنابراین قتل عمد محسوب میشود و پزشکان به دلیل قصور خود مجازات می شوند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی