شکایت از رای کمیسیون

شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری به چه صورت خواهد بود؟ و کجا باید این شکایت را مطرح کرد؟

13 اردیبهشت 1399 180

با سلام خدمت شما
رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخافت با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی