رفع خطر و مزاحمت

دیوار همسایه مشرف به خرابی می باشد واحتمال خسارات جانی را دارد حال برای رفع خطر یا مزاحمت به کدام مرجع مراجعه نمایم ؟

13 اردیبهشت 1399 123

با سلام
طبق بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن ، شهرداری مجوز بر خورد با بناهای مشرف به خرابی را دارا می باشد و عبارت (راسا) در ماده قانونی یاد شده مفید عدم نیاز به اخذ اجازه از مقام قضایی است البته شهرداری در اجرای این امر باید راهی را که کمترین خسارت را دارد انتخاب کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی