جریمه تخلف ساختمانی

بنده ملکی را سال گذشته خریداری نموده ام و بعد از گذشت یک سال از خرید خانه متوجه شده ام که ملک خریداری شده جریمه تخلف ساختمانی دارد پرداخت جریمه تخلف ساختمانی به عهده چه کسی می باشد ؟؟

13 اردیبهشت 1399 170

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
معمولا پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به عهده خریدار جدید با به عبارتی مالک فعلی خواهد بود چرا که تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای آن قاعم به ملک است بنابراین کسی که مرتکب تخلف شده موضوعیت ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از کلمه (ذینفع )استفاده نموده است و به نظر منظور از ذینفع مالک جدید است .
بنابراین مالک فعلی بعد از پرداخت جریمه ؛ می‌تواند از طریق محاحکم حقوقی دادگستری به متخلف یا فروشنده ساختمان مراجعه نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی