پرداخت جریمه تخلف ساختماتی

ایا پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی میشود؟

13 اردیبهشت 1399 128

با سلام خدمت شما دوست عزیز باید در این خصوص گفت پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست
رأی وحدت‌رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی