آیا بعد از طلاق می توان با همسر مطعلقه ازدواج موقت نمود؟

سلام بنده چند وقت پیش از همسرم جدا شدم ولی میخواهیم مجدد باهم رابطه داشته باشیم ولی عقد موقت آیا امکان پذیر است؟

08 اسفند 1398 142
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی