مستمری

سلام بعد از فوت پدر اگر مستمری به پسرش برسد تا چه سنی به او تعلق میگیرد ؟

13 اردیبهشت 1399 160

سلام تا سن ۲۰ سالگی پسر می تواند مستمری دریافت کند ولی اگر مشغول به تحصیل در دانشگاه باشد تا ۲۵ سالگی میتواند بگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی