عقب نشینی

باسلام حدود ۳ سال پیش زمینی به مساحت 100متر از شخصی خریداری کردم. ولی بعدها متوجه شدم زمین در مجموع ۱۲ متر عقب نشینی دارد. حال میخام این معامله را فسخ کنم. آیا میتوانم؟؟

13 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی