حق تحصیل

سلام اگر زمانی که دختر ازدواج میکند در حال تحصیل باشد ایا مرد می تواند از ادامه تحصیل جلوگیری کند ؟

13 اردیبهشت 1399 85

سلام در صورتی که خانم در زمان ازدواج مشغول به تحصیل باشد و مرد مخالفتی نداشته باشد بعد از ازدواج حق مخالفت ندارد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی