کلاهبرداری

سلام ایا در جرم کلاهبرداری علاوه بر اینکه به مجازات محکوم میشوند باید رد مال هم انجام بدهند ؟

13 اردیبهشت 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی