توقیف خودرو

سلام بنده راننده اسنپ هستم و مسافر من 50 گرم شیشه به همراه داشته وبه عنوان فروشنده دستگیر می شود و اقرا به جرمش هم می کند و ماشین بنده رو می برن پارکینگ،دادیار پرونده روز اول گفت ۲ ماه ماشین باید بمونه و در کل بعد ۱هفته اس ام اس اومد که تحقیقات شما پایان یافته و پرونده بهدادیارارجاعشدهمن ۱ ماه بعد رفتم گفت ۱ ماه دیگه و یک ماه بعد باز رفتم دادیار میگه ماشین باید بمونه و دلیلی هم بیان نمی کنه.بنده برای ازاد کردن خودرو چه اقداماتی باید انجام دهم ایا این مدت نگه داشتن ماشینم قانونی است؟

13 اردیبهشت 1399 93

سلام
کاربر محترم با توجه به عدم توجه اتهام نسبت به شما به عنوان راننده باید کتبا به دادسرای تقاضا دهید که چون جرمی متوجه بنده نیست و اتومبیل به عنوان خودرو حامل مواد مخدر استفاده نشده بلکه مسافر حامل اصلی حمل و نگهدارنده مواد مخدر بوده لذا اتومبیل مشمول توقیف و ضبط نیست تا نسبت به رفع توقیف دستور لازم را صادر نمایند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی