آزار و اذیت

در خصوص آزار و اذیت های ساکنین آپارتمان مخصوصا مدیر انتخابی چکار میشود کرد؟

13 اردیبهشت 1399 55

با سلام
سوال کلی است ، اگر اذیت ایشان به واسطه سمت او در آپارتمان است مثلا هزینه نظافت چی را به موقع پرداخت نمیکند یا در موارد ضروری آپارتمان بی اهمیت عمل می کند ، جلسه ای تشکیل بدهید و با اکثریت اعضا مدیر جدیدی انتخاب کنید در غیر اینصورت شکایتی با موضوع ممانعت از حق و مزاحمت در داسرا مطرح کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی