راه ندادن زن به منزل

سلام خداقوت چند روز پیش باهمسرم به منزل پدرم مهمونی رفتیم با اجازه همسرم شب درمنزل پدرم موندم وشوهرم به تنهای به خونه خودمون برگشت من فردای ان روز به منزل امدم دیدم همسرم قفل در خانه رو عوض کرده و اجازه نداد به خانه واردشوم نمیدونم چکارکنم اگر شکایت کنم حکمش چیست؟

13 اردیبهشت 1399 246

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی