پس گرفتن چک ضمانت دار

سلام وقت شما بخیر یک سوال داشتم و اون اینکه چکی که بابت ضمانت پرداخت اجاره در بنگاه امانت سپرده شده از نظر قانونی چگونه میتوان گرفت ودر صورتی که بنگاه از تحویل چک مستاجر خودداری کرد چه داد خواستی و علیه چه کسی باید ارایه داد توضیح اینکه مستاجر اجاره بها را بمدت ۶ ماه نپرداخته و بنگاه حاضر به تحویل چک ضمانت اجاره به موجر نیست.ضمن اینکه در قول نامه ذکر گردیده چک بابت ضمانت پرداخت اجاره در بنگاه میباشد.

13 اردیبهشت 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی