مالیات شرکت

سلام….چهار نفر دوست هستیم، هیچکدام شغل ثابت نداریم و بیمه خویش فرما پرداخت می‌کنیم. چون بیمه خویش فرما هیچ امتیاز ندارد و به چشم بیکار به فرد صاحب این بیمه نگاه می‌شود تصمیم گرفتیم شرکتی صوری ثبت کرده و بیمه خود را با امتیاز این شرکت پرداخت کنیم اما عملا خود شرکت هیچ درآمدی ندارد و هر فرد خودش بیمه خودش که در سابق بصورت خویش فرما پرداخت می کرد را الان از طریق شرکت پرداخت می کنه، سوالم اینجاست که آیا برای این شرکت مالیات هم محاسبه می‌شود؟

13 اردیبهشت 1399 121

سلام
ثبت شرکت تکالیفی برای صاحبان سهام ایجاد می گند از جمله تنظیم دفاتر قانونی و ارسال اظهار نامه در پایان سال مالی است . بنابراین اگر این تکالیف انجام نشود سازمان امور مالیاتی محل ثبت شرکت به صورت علی الراس مالیاتتعیین می کند و در صورت عدم پرداخت نسبت به توقیف حساب مدیران اقدام خواهد نمود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی