تهاتر دیه

با یه پسر و پدر دعوا کردم، پدرش ازمن شکایت کرده و ۳/۵ درصد دیه بریدند، من از پسرش شکایت کردم و ۵/۵ درصد دیه بریدند، آیا میشه دیه رو از اون کم کرد و مابه التفاوتش رو گرفت و تهاتر نمود؟ یا هر کسی باید جدا پرداخت کنه ؟ در حکم هم درج شده که یک دعوا بوده

13 اردیبهشت 1399 138

سلام
کاربر گرامی تنهاتر دیه در جایی قابل اعمال هست که طرفین یکسان باشند در اینجا شما در قبال پسر مطالبه دیه نمودید و حکم به نفع شما صادر شده و شما از پدر آن شخص شکایت و حکم به پرداخت دیه در حق شما صادر گردید فلذا اینجا تنهاتر موضوعیت ندارد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی