درخواست حقوق از کارفرما

سلام من تو یه رستوران کار میکنم که به دلیل کرونا تعطیل باشد از نظر قانونی حقوق ما رو باید پرداخت کنه ؟

13 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی