تصادف

سلام من بدون گواهینامه رانندگی کردم و منحر به صدمه دیدن عابر شدم چون گواهینامه نداشتم مقصر من میشم ؟

13 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی