چاقوو

سلام برادر زاده ام را شخصی در خیابان با چاقو زد و منجر به فوت او شد و پس از ۴ سال هنوز قاتل را پیدا نکردند الان دیه را چه کسی باید پرداخت کند ؟

13 اردیبهشت 1399 83

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی