حقوقی

سلام پدر من وضع مالی بدی دارد ولی پدربزرگم خیلی پولدار است ایا می توانم نفقه را از پدر بزرگم بگیرم ؟

13 اردیبهشت 1399 71
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی