کیفری

سلام وقتتون بخیر، اگر کسی بابت توهین و افترا متهم شود چه مقدار مبلغ وصیغه برای دادیاری باید بگذارد؟

14 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی