شهادت کذب

با سلام یکی از بستگان همسر بنده که قاضی می باشد چندین بار علیه بهنده شهادت کذب داده اند و نهایتا در آخرین پرونده مدعی شده اند که در یک تاریخی بنده با ایشان تماس گرفته ام و همسرم را مورد توهین و تهدید قرار داده ام هر چه ینده از بازپرس تقاضا کردم که پرینت مکالمات را بگیرند که مشخص شود آیا بنده با ایشان تماس گرفته ام یا خیر زیر بار نرفتند آیا بنده با همین دلیل که در تاریخ ادعایی ایشان هیچ تماسی با وی نگرفته ام میتوانم درخواست دریافت تماس های ورودی از ایشان باشم و شکایت شهادت کذب انجام دهم؟ با توجه به اینکه ایشان در دادسرای خارج از محل حوزه کاری خود شهادت داده اند کجا باید از ایشان شکایت کنم؟ در دادسرای محل شهادت یا دادسرای انتظامی قضات؟ گویا دادسرای انتظامی قضات فقط برای امور تخلفی هر قاضی در حوزه استحفاظی آن می باشد

14 اردیبهشت 1399 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی