تخریب بنا

از طرف شهرداری خانه ی من را تخریب کردند در صورتی که انها بدون تشخیص کارشناس این کار را انجام دادند حال تکلیف چیست ؟

14 اردیبهشت 1399 96

با سلام خدمت شما قلع بابت احداث بنا بر خلاف آن با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آراء قطعی مراجع اختصاصی از حیث نقض قوانین و مقررات و مغایرت و مخالف با آن ها در موضوع معنونه با توجه به تصریح ماده 100 قانون شهرداری صدور رأی تخریب منوط به احراز و مغایرت بنا با اصول سه گانه فنی، بهداشتی، شهرسازی می باشد و جهت تحصیل امر ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری می باشد...همچنین صدور رای به تخریب بدون در نظر گرفتن این الزام قانونی فاقد وجاهت قانونی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی