قلع بنا

با سلام در خصوص شکایتی که از شهرداری طرح کردم در خصوص قلع بنا به دلیل پیش امادگی غیر مجاز و عقب نشینی زیربنای طبقه اضافه میشه راهنماییم کنید که تکلیف پرونده چه میشود؟

14 اردیبهشت 1399 125

با سلام خدمت شما
باعنایت به محتویات پرونده اولاً نظر به مفاد تبصره های ۱-۲-۳ ماده صد قانون شهرداری ها صدور حکم تخریب و قلع بنا در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه با مازاد بر پروانه در صورتی تجویز گردیده که عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی و بهداشتی و فنی که امری است تخصصی از سوی کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر شده باشد که در رسیدگی کمیسیون معترض عنه و لایحه دفاعیه طرف شکایت (شهرداری) رعایت مورد مذکور مشهود نمیباشد ضمن اینکه اهمال و قصور شهرداری در انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی نمی تواند دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات باشد ثانياً ضمانت اجراء تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری جریمه تعیین شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور و احراز ضرورت تخریب شکایت شاکی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱-۱۰-۱۴-۶۳-۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ضمن نقض آرای معترض عنه الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد رسیده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی