احداث بنا

با سلام ما ملکی داریم که دران قبل از مرحله تصویب نقشه جامع شهر بناهایی ایجاد کردیم خواستم بپرسم ایا این کار غیر قانونی است یا خیر؟و شهرداری حق دخالت دارد؟

14 اردیبهشت 1399 121

با سلام بر استناد تبصره ی9 ماده ی 100 این کار خارج از شمول ماده ی 100 است و نمیتوان در کمیسیون ماده ی100 مطرح نمود عدم شمول مقررات ماده ی100 در خصوص بناهایی است که قبل از طرح جامع احداث و فاقد تغییرات بعدی در ساختمان یا نوع استفاده از ان در سال های بعد طرح جامع باشند همچنین در صورتی که اخیرا ر ساختمانی قدیمی تخلفاتی حادث شده باشد موضوع تخلفات در کمیسیون ماده ی100 قابل طرح بوده نمیتوان از استناد به قدمت بنا و زمان احداث ان برای اثبات عدم شمول مقررات تبصره ی 1 ماده ی100 استفاده کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی