مهلت تقدیم دادخواست

مهلت تقدیم دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ی 100 چه مقدار است ؟

14 اردیبهشت 1399 115

با سلام مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه و برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی خواهد بود. موضوع شکایت باید واضح و منجز باشد، در صورت وجود هرگونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ می‌شود و مهلت رفع این ابهام ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال صادر می‌نماید. لازم به ذکر است در صورتی که تصدیق اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از ان ضمیمه خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به مطالبه مدارک از دستگاه مربوطه می‌نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی