اقرار نامه

باسلام آیا اگر یکی بخواهد اقرار نماید که از سهم الارث انصرف داده و نمیخواهد در یک نوشته عادی قابل قبواست.....و متن اقرار نامه را هم بی زحمت بنویسید....باتشکر

14 اردیبهشت 1399 77

با سلام
سهم الارث معلق به فوت مورث است و اگر الان مورث زنده هست امکان دارد قبل از فوت تمام اموال خود را به شخص دیگری منتقل کند و بحث ارث هم منتفی میشود اما اگر مورث فوت کرده و یکی از ورثه میخواهد سهم خود را ببخشد ، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و فرمت این اقرارنامه ها آماده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی