حفاری

شخصی در نیم متری وبه عمق ۲متر اقدام به حفاری زهکش جهت بهربرداری شخصی بدون مجوز نموده است که این عمل میتواند حادثه ساز لذا چطور میتواند از او شکایت کیفری نمایم...باتشکر

15 اردیبهشت 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی