گران فروشی

سلام ببخشید اگرصاحب مغازه ای دارای شاگرد بوده و شاگرد مذکور به فروشندگی بپردازد، مسؤول تخلفات شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟

15 اردیبهشت 1399 169

با سلام طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازات­هایی که برای اکثر تخلفات ذکر کرده آن است که صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل کسب مسؤول است نه شاگرد یا شاگردان او؛ زیرا شاگرد مغازه با دریافت مزد از صاحب مغازه بنا به دستور او به فروشندگی می­پردازد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی