گمرک

سلام شخصی کالاهای تجاری را از اماکن گمرکی بدون اظهار خارج کرده تکلیف چیست و با ایشون چه برخوردی می شود؟

15 اردیبهشت 1399 122

با عرض سلام
در صورت بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت حقوق ورودی گمرک کل کالا و یا کل بهای کالا را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی ،آن را به صاحب کالا مسترد می کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی