تعویض کالا

سلام در صورتی که کالای ترانزیت های خارجی تعویض گردد ایا جرم محسوب میشود؟

15 اردیبهشت 1399 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی