آرای قطعی

سلام در صورتی که روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی رای قطعی را خلاف قانون بدانند چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟؟؟

15 اردیبهشت 1399 128

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی