گرانفروشی یا کم فروشی

سلام ببخشید اگر صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کم فروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید آیا کسی که مال به او انتقال داده شده میتواند ضامن کسی باشد که مال را به او انتقال داده است یا خیر؟ و اگر کسی که مال به او انتقال داده شده تخلف نماید، آیا تخلف او محسوب می­شود یا تخلف برای بار دوم؟

15 اردیبهشت 1399 160

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
چنانچه صاحب پروانه یا صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی شوند مانند گرانفروشی یا کم فروشی و … و سپس مغازه را به دیگری منتقل نماید، منتقلٌ­ الیه مسؤول و پاسخگوی ید قبلی خود نمی­باشد و در صورتی که منتقلٌ­ الیه مرتکب تخلف شود، این تخلف برای بار دوم محسوب نمی­گردد؛ زیرا (واحد) مذکور در قانون مورد بحث ناظر به مغازه و فروشگاه نبوده و ناظر به شخص متصدی آن واحد است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی