;
حکم تخلیه

سلام دستور تخیله ی مغازه را گرفتم ولی مستاجرم مدت هاست که غیبش زده خواستم بپرسم تکلیف اثاثیه آن چه میشود و عرض کنم نمیتوانم آنهارا به امانت بگیرم .چه باید کرد؟

16 اردیبهشت 1399 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی