انحصار وراثت

مغازه تجاری برادرم بعد از فوت ایشان به ورثه رسید که ما به برادر کوچکمان سپردیم که باید ماهیانه اجاره اش را به مادرمان می داد الان 8 سال گذشته حالا تقاضا داریم تا مغازه را تخلیه کند که هر بار با بهانه های مختلف از تخلیه سرباز میزند بهانه هایی مانند مالیات سالانه و تسویه حساب ها با با مخالفت دیگر ورثه انجام داده حال ما باید چه اقدامی کنیم ؟

16 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی