توقیف اموال

#توقیف_حساب_بانکی ✍✍سوال: چه جوری میشه حساب های بانکی یه نفر رو برای توقیف شناسایی کرد ؟

16 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی