باطل شدن عقد

اگر زن بیش از 6 ماه با شوهرش رابطه جنسی نداشته باشه، عقد باطل میشه؟

16 اردیبهشت 1399 115
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی