تهمت و افترا

سلام من در ساختمانی مشغول کار بودم که پیمانکار به من تهمت زد که از کارت بانکی اش پول برداشت کردم. کارمان به شکایت کشید و در نهایت در کلانتری رضایت داد. من دیگر به سر آن کار نرفتم و کل وسایل کارم در آنجا ماند. بعد از چند مدتی متوجه شدم که وسایل اینجانب را به بهانه بدهکاری من فروخته است. حال من چطور میتوانم از پیمانکارم بابت این تصرف و فروش وسایل کارم شکایت کنم؟

16 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی